ZACZEPY HOLOWNICZE

Oferujemy serwis, naprawę uszkodzonych oraz sprzedaż nowych (sprowadzonych pod zamówienie klienta) zaczepów holowniczych ROCKINGER, RINGFEDER, ORLANDI.

Do naprawy używamy jedynie oryginalnych części, co gwarantuje naszym klientom pewność i bezpieczeństwo w holowaniu przyczep. 

Gwarancja obejmuje okres od 6 do 12 miesięcy.

WSKAZÓWKI:

  •  Przy doborze odpowiedniego sprzęgu,  dla zapewnienia bezpieczeństwa kierowcy oraz otoczenia należy kierować się wytycznymi producentów pojazdów oraz producentów zaczepów holowniczych.
    • Jaki jest rozstaw otworów w belce zaczepowej (montażowej) pojazdu.
    • Jakie końcówki dyszla są dostępne w posiadanych przyczepach oraz jakie maja być zastosowane.
    • Czy przyczepy są z obrotnicą czy centralnoosiowe.
    • Jakie parametry obciążeniowe musi spełniać zaczep holowniczy.

PRZYCZEPY Z OBROTNICĄ:

Obliczanie wartości D wg wzoru:

D(kN) = g * ((T*R)/(T+R))

gdzie:

T: maksymalna dozwolona masa całkowita pojazdu w tonach DMC 

R: maksymalna dozwolona masa całkowita przyczepy z obrotnicą w tonach DMC

g: przyspieszenie ziemskie równe 9,81 m/s2

PRZYCZEPY CENTRALNOOSIOWE:

Obliczanie wartości Dc wg wzoru (stosować w połączeniu z wartością V):

Dc(kN) = g * ((T*C)/(T+C))

gdzie:

T: maksymalna dozwolona masa całkowita pojazdu w tonach DMC 

C: Suma nacisków na poszczególne osie w przyczepie centralnoosiowej pod pełnym obciążeniem

g: przyspieszenie ziemskie równe 9,81 m/s2

Wartość V dla przyczepy centralnoosiowej:

V(kN) = a * (X2/I2) * C

gdzie:

a: odpowiednie przyspieszenie pionowe w punkcie sprzęgu (w m/s2) w zależności od rodzaju zawieszenia tylnej osi samochodu:

a = 1.8 dla zawieszenia pneumatycznego

a = 2.4 dla innego zawieszenia

I: Teoretyczna długość dyszla w metrach

X: Długość powierzchni ładunkowej przyczemy (w metrach) X2/I2 przynajmniej 1.0 (dla obliczeń) C: Suma wszystkich nacisków osiowyh przycepy centralnoosiowej z pełnym obciążeniem

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naprawy zaczepów holowniczych zachęcamy do kontaktu z naszą firmą [KONTAKT]  

Zdjęcia: 
Zaczep (sprzęg) holowniczy ORLANDI
Końcówka dyszla (ucho dyszla) - wymienna
Zaczep (sprzęg) holowniczy ROCKINGER
Końcówka dyszla (ucho dyszla) - z kołnierzem
Zaczep (sprzęg) holowniczy RINGFEDER
Końcówka dyszla (ucho dyszla) - spawana
Zaczep (sprzęg) holowniczy VBG
Końcówka dyszla (ucho dyszla) - z kołnierzem
Przykładowa tabliczka znamionowa zaczepu holowniczego
Budowa przykładowego zaczepu holowniczego Ringfeder 4040 A/B
Budowa przykładowego zaczepu holowniczego Rockinger 500 A
Budowa przykładowego zaczepu holowniczego ORLANDI E50
Przyczepa z obrotnicą - oznaczenia przy doborze sprzęgu
Przyczepa centralnoosiowa - oznaczenia przy doborze sprzęgu