SPRZĘGŁA WISKOTYCZNE WENTYLATORÓW CHŁODNICY

Sprzęgło wiskotyczne - jest to sprzęgło umożliwiającego płynną regulację rozdziału momentu obrotowego. Przeniesienie momentu obrotowego między dwoma obracającymi się tarczami następuje za pośrednictwem cieczy o dużej lepkości (olej silikonowy). Regulację stopnia zasprzęglenia uzyskuje się poprzez zmianę ilości cieczy pomiędzy tarczami sprzęgła, zmianę odległości tarcz, bądź też poprzez zmianę lepkości tej cieczy, uzyskiwaną w wyniku zmiany temperatury lub innych parametrów fizycznych cieczy.

Sprzęgła tego typu stosuje się w motoryzacji między innymi jako element łączący wentylator chłodnicy z osią obrotu pompy wody.

Sprzęgło wentylatora chłodnicy ma za zadanie sprawić, że wentylator w stanie wyłączonym obraca się znacznie wolniej od wirnika pompy chłodzenia, zaś w miarę wzrostu temperatury (i zarazem zapotrzebowania na wentylację) jego prędkość obrotowa ulega zwiększeniu, zbliżając się stopniowo do prędkości obrotowej wirnika.

 Firma R-SERVICE zajmuje się regeneracją tego typu sprzęgieł do wszystkich pojazdów ciężarowych a także do wybranych modeli autobusów. Podstawowa naprawa polega na oczyszczeniu urządzenia oraz napełnieniu go odpowiednim czynnikiem roboczym (olejem w dużej lepkości), ewentualne dodatkowe czynności konsultowane są z klientem po weryfikacji uszkodzeń sprzęgła.

UWAGA!!: Nie sprzedajemy oddzielnie samego oleju wiskotycznego. 

INFORMACJA: 

  • Sprzęgło wiskotyczne nie nadaję się do regeneracji jeżeli jego elementy zostały mechanicznie uszkodzone np. uległy zgrzaniu i zmieleniu tarcze wewnątrz sprzęgła.
  • Niektóre naprawy wymagają spawania sprzęgła wiskotycznego. Czasem zdarza się że materiał z którego wykonane jest sprzęgło nie nadaje się do spawania (tzw. brudne aluminium), co uniemożliwa jego regenerację.
  • Z powodu braku części zamiennych na rynku wtórnym do sprzęgieł wiskotycznych np. bimetali, cewek zwykłych czy cewek z czujnikiem halla w przypadku ich uszkodzenia regeneracja może być niemożliwa

 

Powyższy filmik przedstawia działałanie sprzęgła wiskotycznego przy uruchomionym zimnym silniku. Sprzęgło nie jest "zlepione" dlatego kręci się dużo wolniej niż wirnik. Po wzroście temperatury między tarcze w sprzęgle dostaje się olej wiskotyczny powodując "zlepienie się" sprzęgła i kręcenie się wiatraka z prędkością zbliżoną do prędkości obrotowej wirnika.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat naprawy sprzęgieł wiskotycznych zachęcamy do kontaktu z naszą firmą [KONTAKT]  

Zdjęcia: 
Sprzęgło wiskotyczne wraz z wentylatorem
Przykładowe oznaczenia sprzęgieł wiskotycznych
Pliki: