Kontakt

Dane teleadresowe

R-Service
ul. Niemcewicza 2b
43-300 Bielsko-Biała

tel./fax: +48 /33/ 814-94-95
tel.: +48 /33/ 496-55-09
tel.: +48 /33/ 497-90-96
tel. kom.: +48 602 246 839
e-mail:

Kontakt w sprawie Retarderów:
tel. kom.: +48 664 190 935
e-mail:

Firma otwarta jest: od poniedziałku do piątku
Godziny otwarcia: 8-16

Całodobowy telefon serwisowy:
tel. kom.: +48 602 780 786

Mapa - Jak dojechać (szczegóły)

Rodo

Uprzejmie informujemy, że firma R-SERVICE Zbigniew Machura, ul. Niemcewicza 2b, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9371109463 (dalej: „R-SERVICE” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma R-SERVICE Zbigniew Machura,
ul. Niemcewicza 2b, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 9371109463
2. Z Administratorem można się kontaktować:
- pisemnie, na adres: R-SERVICE Zbigniew Machura, ul. Niemcewicza 2b, 43-300 Bielsko-Biała,
- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@r-service.pl
3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług stacjonarnie w siedzibie R-SERVICE, a także drogą elektroniczną, w szczególności realizowaniu zapytań ofertowych, zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i usługi, udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,
6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez Google oraz Facebook, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,
8. Ma Pan/Pani prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu
bezpośredniego,
- wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z
marketingiem bezpośrednim,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9. Informujemy, że nie ma Pan/Pani ustawowego obowiązku podania danych osobowych, jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży towarów i usług stacjonarnie, a także drogą elektroniczną,

Mapa Dojazdowa